Följ SJ

SJs delårsrapport för tredje kvartalet 2011

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2011 13:30 CEST

SJ redovisar ett resultat före skatt på MSEK -191 (389) till och med kvartal tre och nettoomsättningen uppgick till MSEK 5 857 (6 365). Under tredje kvartalet blev resultatet före skatt MSEK -51 (169) och nettoomsättningen uppgick till MSEK 1 936 (2 054). En förlikning med Tåg i Bergslagen (TiB) belastar resultatet med MSEK 150 för det tredje kvartalet.

– SJs resultat har hittills i år tyngts med extraordinära kostnader som är direkt hänförbara till den gångna vintern. Det gäller främst fordonsskador, ersättningstrafik och ersättningar till resenärerna för alla förseningar i systemet. Till det kommer förlikningskostnaden med TiB. Det underliggande resultatet för perioden januari-september rensat från ovanstående extraordinära poster är MSEK 177 varav MSEK 99 hänförs till tredje kvartalet. Det betyder att SJ i grunden ändå tjänar pengar och att utvecklingen går åt rätt håll i vår återhämtning. Biljettförsäljningen för vår egentrafik under juli till september utvecklas också successivt positivt, säger SJs VD Jan Forsberg.

Inför kommande vinter har SJ vidtagit ytterligare förberedelser för att än bättre kunna ta omhand resenärerna vid eventuella störningar.

– Vi lägger stort fokus på att förbättra för våra kunder även vid besvärliga vinterförhållanden. SJ har under 2010-2011 satsat cirka MSEK 200 extra för att bland annat vintersäkrade fordon, service och trafikledning. Dygnet runt-jourer och snabbare mobilisering i störda lägen skall medverka till att göra reseupplevelsen bättre i vinter. Stora belopp investeras även fortsättningsvis i SJs fordonsflotta samtidigt som SJ har köpt 20 nya snabbtåg, SJ 3000, som nu testkörs i Sverige. Sammantaget innebär det att SJ har fordonsresurser för att ytterligare kunna möta det ökande behovet av tågresor och våra resenärers förväntningar, Jan Forsberg och fortsätter:

– Vi gör nu en översyn av vår organisation för framtida behov och utmaningar med ökad effektivitet, sänkta kostnader och en förbättrad kvalitet som våra främsta målsättningar. Den nya organisationen planeras vara genomförd vid halvårsskiftet 2012.

Delårsperioden januari – september 2011

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till MSEK 5 857 (6 365)
  • Koncernens resultat före skatt uppgick till MSEK -191 (389)
  • Koncernens resultat uppgick till MSEK -141 (287)
  • Avkastning på eget kapital för koncernen uppgick till -2,9 % (9,5)

Aktuellt kvartal, juli – september 2011

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till MSEK 1 936 (2 054)
  • Koncernens resultat före skatt uppgick till MSEK -51 (169)
  • Koncernens resultat uppgick till MSEK -38 (126)

För ytterligare information kontakta SJs pressavdelning på: 010-751 51 84

Varje dag reser 100 000 människor med SJ, Sveriges största tågoperatör. 5 400 anställda arbetar för att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ kör varje dag 700 avgångar och trafikerar 170 stationer, varav 20 utomlands, mellan Narvik och Berlin. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2010 omsatte SJ 9 miljarder kronor. SJ säljer även evenemangsbiljetter och upplevelser runt om i Sverige. SJ erbjuder dessutom hotell och tågtaxi.