Följ SJ

SJs delårsrapport för första kvartalet 2012

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2012 14:30 CEST

SJ förbättrar resultatet före skatt till MSEK 38 (-234) under första kvartalet och ökar omsättningen till MSEK 1 995 (1 849).

Vi fokuserar på kvalitet och service för att leverera det vi lovar våra kunder och ser nu en  återhämtning. Avgörande för vår baskvalitet är punktligheten som under mars månad låg på 92 procent för regionaltåg och 93 procent för fjärrtåg. Med tanke på alla störningar i infrastrukturen under första kvartalet är den punktligheten hög. Samtidigt arbetar SJ vidare med ytterligare förbättringar för att nå det långsiktiga målet på 95 procents punktlighet, säger SJs VD Jan Olson och fortsätter:

– För att öka effektiviteten har SJ genomfört en omorganisation som syftar till att stärka konkurrenskraften genom snabbare beslutsvägar, enklare processer samt tydligare mandat och roller.

– En av de kundförbättringar som SJ lanserade under kvartalet var lågpriskalendern, en service som många resenärer efterfrågat. Där hittar man de billigaste tågbiljetterna på de mest populära sträckorna. Framöver kommer antalet sträckor att utökas. Det innebär att fler kan välja tåget och att lågbelagda avgångar fylls.

SJs nya snabbtåg, SJ 3000, sattes i trafik mellan Stockholm och Sundsvall i februari. Trafikstarten har varit lyckad.

– Med SJ 3000 erbjuds kunderna bekväma, moderna och driftsäkra tåg. Dessutom har dessa tåg ett attraktivt informations- och underhållningssystem. Tågen är också särskilt anpassade för funktionshindrade, säger Jan Olson.

Delårsperioden januari – mars 2012

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till MSEK 1 995 (1 849)
  • Koncernens resultat före skatt uppgick till MSEK 38 (-234)
  • Koncernens resultat uppgick till MSEK 21 (-173)
  • Avkastning på eget kapital för koncernen uppgick till 6,8 % (4,9)

 För ytterligare information kontakta SJs pressavdelning på: 010-751 51 84

Varje dag reser 100 000 människor med SJ och 5 000 medarbetare verkar för att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ kör dagligen 600 avgångar och trafikerar 160 stationer mellan Köpenhamn och Narvik. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2011 omsatte SJ 8 miljarder kronor.