Följ SJ

SJ storsatsar inför avregleringen

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2009 11:19 CEST

För första halvåret redovisar SJ en nettoomsättning på MSEK 4 334 (4 401) och ett resultat efter finansiella poster på MSEK 251 (365). Trots lågkonjunkturen ökade resandet med 1 procent.

- Vi har god beredskap om marknadsutvecklingen skulle försämras ytterligare. Nu genomför vi ett effektiviseringsprogram som skall minska kostnaderna, förbättra resultatet och leda till en fortsatt stabil och god lönsamhet, säger Jan Forsberg, SJs vd.

Den 16 juli beslutade riksdagen att järnvägstrafiken skall avregleras och att fri konkurrens skall införas.

- Vi är väl förberedda och erbjuder resenärerna en rad nyheter, bland annat en miljardsatsning på upprustade och nya tåg. Målet för SJ är att resenärerna ska bli vinnare när avregleringen införs, säger Jan Forsberg.

Inför marknadsöppningen storsatsar SJ på att kunna erbjuda de bästa resmöjligheterna. Från och med hösten 2010 och framåt sätts successivt 20 nya snabbtåg i trafik, en investering på 2 miljarder kronor. Dessutom upprustas 160 personvagnar på InterCity-tågen för 350 miljoner som bland annat får nya stolar, ny belysning och eluttag vid varje säte. SJ inför även mobilbiljetter för att göra biljettbokning ännu tillgängligare och smidigare för resenären.

Under andra kvartalet har SJ kraftsamlat för bättre punktlighet för X 2000-tågen. Åtgärderna har givit mycket gott resultat och punktligheten ligger nu på drygt 84 procent, den bästa på länge.

All frontlinjepersonal har genomgått en omfattande serviceutbildning på SJ Service Academy. Dessutom förbereder SJ en rad nya erbjudanden som kommer resenärerna till del under hösten.


Fakta om perioden januari - juni 2009

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 334 (4 401).

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 251 (365).

  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 185 (264).

  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 46 (66).

  • Avkastning på eget kapital uppgick till 11,3 % (13,7).

  • Resandet med SJ ökade med 1 % (justerat för Öresundsavtalet).

Rapporten och VDs presentation finns att hämta på www.sj.se/q2 från klockan 11.30.

 

SJs Pressavdelning: tel 010-751 51 84

Varje dag reser 115 000 människor med SJ, Sveriges största tågoperatör. 4 000 anställda arbetar för att tågresorna skall vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ trafikerar 250 stationer mellan Narvik och Berlin. SJs eltåg i Sverige drivs till 100 procent av förnybar energi från vatten- och vindkraft. Resorna är märkta med Bra Miljöval - världens tuffaste miljömärkning. Tågresandet ökar med 10 procent varje år och 2008 omsatte SJ 9 miljarder kronor.