Följ SJ

Fortsatt positiv resultatutveckling och fler satsningar med kunden i fokus

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2014 14:15 CEST

Under perioden januari-september förbättrades rörelseresultatet med 44 MSEK jämfört med samma period föregående år och uppgick till 340 MSEK (296). Nettoomsättningen är något lägre jämfört med motsvarande period föregående år, 6 710 MSEK (6 720). Under tredje kvartalet ökade rörelseresultatet till 182 MSEK (177). Nettoomsättningen minskade till 2 157 MSEK (2 198). 

– Koncernens resultat visar på en positiv utveckling. Rörelseresultat ökade med nära 15 procent under årets första nio månader jämfört med samma period 2013. Vi ser en fortsatt ökning även under tredje kvartalet, jämfört med samma kvartal föregående år. Utvecklingen visar att vårt omfattande förbättringsarbete fortlöper framgångsrikt, säger Crister Fritzson.

Förbättringsarbetet fortsätter i hög takt
Under tredje kvartalet har SJ bland annat kontrakterat en ny IT-leverantör i syfte att sänka kostnader och effektivisera verksamheten ytterligare. Samtidigt har en process inletts med att omförhandla majoriteten av underhållsavtalen för att få ett helhetsgrepp om den framtida underhållsproduktionen.

– Förbättringsarbetet handlar lika mycket om att bromsa som att gasa. Hittills i år har vi investerat dubbelt så mycket jämfört med de 300 MSEK som investerades fram till september föregående år. Det handlar bland annat om upprustningar av våra tåg och nya IT-lösningar som förbättrar informationen till våra kunder.

Tydligare kundfokus krävs inom branschen för ökad punktlighet
Punktligheten är SJs viktigaste fokus. Trots en utmanande sommar för SJs resenärer med många trafikstörningar har punktligheten ökat något.

 – För att vi ska lyckas nå en punktlighet om 95 procent till 2020 krävs både krafttag och en attitydförändring inom branschen. Samarbetet måste öka utifrån ett gemensamt kundfokus. Inom SJ finns kunskapen, erfarenheten och viljan att förändra, säger Crister Fritzson.

Delårsperiod januari-september 2014

 • Nettoomsättningen 6 710 MSEK (6 720)
 • Rörelseresultatet ökade med 15 procent till 340 MSEK (296)
 • Periodens resultat ökade med 40 procent och uppgick till 301 MSEK (214)
 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till - 0,03 (0,07)
 • Avkastning på operativt kapital rullande tolv månader uppgick till 6,8 procent (5,7)*
 • Sjukfrånvaron rullande tolv månader uppgick till 5,9 procent (5,5)*
 • Nöjd kundindex, NKI rullande tolv månader uppgick till 61 (60)*
 • Punktlighet fjärrtåg rullande tolv månader uppgick till 80 procent (78)**
 • Punktlighet regionaltåg rullande tolv månader uppgick till 89 procent (89)**

*  Rullande tolv månader
** Helår 2013

Kvartalsperiod juli-september 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 157 MSEK (2 198)
 • Rörelseresultatet ökade till 182 MSEK (177)
 • Periodens resultat ökade med 40 procent till 174 MSEK (125)

SJ s vd Crister Fritzson och ekonomidirektör Carina Wång nås via SJs Presstjänst på 010-751 51 84.


Varje dag reser 100 000 kunder med SJ AB och 5 000 medarbetare verkar för att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ kör dagligen 1 400 avgångar, varav 450 i egen regi och ytterligare 950 avgångar i upphandlad trafik. SJ trafikerar 160 stationer mellan Köpenhamn och Narvik. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2013 omsatte SJ 9 miljarder kronor.

För pressbilder, reportage och nyheter, besök SJ Nyhetsrum på nyhetsrum.sj.se.