Följ SJ

Snabbfakta om SJ och järnvägen

Nyhet   •   Aug 19, 2013 09:00 CEST

Här hittar du en mängd fakta om SJ och den svenska järnvägen. Visste du exempelvis att Sverige har 11 152 kilometer elektrifierade spår, men av dessa är 8 154 kilometer enkelspår där tåg inte kan mötas utan måste invänta varandra på mötesstationer.

Om SJ

 • 400 avgångar per dag i egen regi, ytterligare 1 030 i upphandlad trafik
 • 160 stationer varav 20 utomlands
 • Drygt 5 000 anställda
 • Ca 85 000 resenärer per dag i egen trafik
 • 3 miljoner unika resenärer per år (var tredje svensk åker tåg varje år)
 • 100 000 unika besökare på sj.se dagligen i genomsnitt
 • 10 000 ringer till SJ varje dag
 • 11 000 besöker dagligen SJs resebutiker
 • 327 000 läser Kupé varje månad
 • 700 lokförare totalt (cirka 600 heltid)
 • 1 250 ombordanställda (med timanställda och deltidsanställda)
 • Trafikverket sköter alla utrop och all skyltning på samtliga stationer
 • Trafikinformation på sj.se uppdateras 1 gång/tim
 • Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval.
 • 2012 omsatte SJ 8,5 miljarder kronor.

Sociala medier

 • Ca 22 000 followers på Twitter (aug 2012)
 • Ca 20 500 fans/gillare på Facebook (aug 2012)

Fordonsflotta

 • 38 SJ 2000 (ca 11 500 platser)
 • 20 SJ 3000 (ca 5000 platser)
 • 48 motorvagnar (ca 12 000 platser)
 • 45 loktåg (ca 17 600 platser)
 • 20 sov- och liggvagnar

Om svensk järnväg

Infrastruktur/data om järnvägsbanorna

 • I Sverige finns flera tusen kilometer järnväg och ett stort antal tunnlar, broar och vägkorsningar.

Statistik om järnvägsspår

 • Trafikerad bana: 13 642 spårkilometer (inkl. icke elektrifierad)
 • Enkelspår: 8 154 spårkilometer
 • Dubbelspår och flerspår: 3 806 spårkilometer, 1 903 bankilometer
 • Elektrifierade spår: 11 152 spårkilometer
 • Helsvetsade spår: 11 032 spårkilometer
 • Räl typ UIC 60: 4 818 spårkilometer
 • Betongsliprar: 9 100 spårkilometer
 • ATC: 10 091 spårkilometer
 • Spårväxlar: 11 130 st
 • Spårväxlar med eluppvärmning: 6 906 st
 • Högsta punkt: Riksgränsen intill Storlien, 601 m över havet
 • Lägsta punkt: Triangelns station i Malmö, 17 m under havet

Broar

 • Järnvägsbroar: 3 842 st
 • Längsta bron: Igelstabron i Södertälje, 2 140 m
 • Högsta bron: Igelstabron i Södertälje, 48 m

Tunnlar

 • Antal tunnlar: 145 st
 • Tunnellängd totalt: 121 km
 • Längsta tunneln: Namntalltunneln på Botniabanan, 6 001 m

Vägkorsningar

 • Planskilda korsningar: 2 957
 • Hel- och halvbommar: 2 221 st
 • Ljus- och ljudsignaler: 723 st
 • Kryssmärke/inget skydd: 4 861 st

Statistik om järnvägens elnät och elförbrukning

 • Energidistribution, tågdrift: 2 200 GWh
 • Eldriftscentraler: 8 st
 • Omformarstationer: 44 st
 • Kraftledning 130 kV, 16 2/3 Hz: 1 900 km

Statistik om teleteknik på järnvägsspåren

 • Huvudkabel: 11 000 km
 • Optisk fiberkabel: 13 000 km
 • Televäxlar: 85 st
 • Bas- och länkstationer för radiosystem: 1 150 st

Statistik om signalteknik på järnvägsspåren

 • ATC-balisgrupper: 32 114 st
 • Driftledningsscentraler: 8 st
 • Signalställverk: 822 st
 • Datoriserade signalställverk: 195 st
 • Radioblockeringssystem: 1 st