Följ SJ

SJ utsett till Sveriges grönaste varumärke

Nyhet   •   Jan 10, 2012 12:30 CET

SJ har utsetts till Sveriges grönaste varumärke av varumärkesbyrån Differ som tillsammans med undersökningsföretaget YouGov genomfört mätningen. När miljöprofilen hos 79 välkända varumärken i åtta olika branscher utvärderas, vinner SJ.

– Jätteroligt och hedrande på samma gång! De kundundersökningar vi gör visar att miljö är ett viktigt skäl till varför man väljer att resa med SJ. Att också svenska folket utser SJ till Sveriges grönaste varumärke är det bästa betyget vi kan få. Att få utmärkelsen Sveriges grönaste varumärke är ett fint kvitto och betyg på att allt det vi gör och står för har uppmärksammats. Att resa med SJ är det mest miljövänliga sättet att resa och tåget är framtidens transportmedel, säger Elisabeth Lindgren, SJs kommunikationsdirektör.

Syftet med mätningen, som besvarades av 1027 svenskar mellan 15 och 74 år,  är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher. Svenskarna har fått redogöra för sin syn på miljö- och hållbarhetsarbete i åtta olika branscher. Undersökningen visar att intresset för gröna varumärken har ökat något jämfört med 2010. 

– På SJ arbetar vi mycket med miljö- och hållbarhetsfrågorna. Alla resor med SJs tåg är märkta med Bra Miljöval. SJ köper 100 procent förnybar energi från vatten- och vindkraft för att driva tågen. I vår bistro serveras flera KRAV- och Fairtrademärkta produkter och det går att källsortera ombord på tågen. Vårt nya snabbtåg SJ 3000 är miljödeklarerat enligt ISO 14025, säger Elisabeth Lindgren.

För ytterligare information kontakta SJs pressavdelning på telefon 010-751 51 84.