Följ SJ

SJ utrustar X 2000 med hjärtstartare

Nyhet   •   Jun 28, 2011 10:28 CEST

SJs ledning har fattat beslut om att utrusta alla SJs tåg med hjärtstartare. Till hösten börjar hjärtstartare att placeras ut i SJs tågflotta.

Det blir allt vanligare att installera hjärtstartare i miljöer där många människor vistas. I ett akut läge kan det vara livsavgörande för en person som drabbats av hjärtstopp. Hjärtstartare blir allt mer självklara i publika miljöer, precis som det länge funnits krav på brandsläckare och annan nödutrustning. Allt fler resenärer riktar önskemål om att SJs tåg utrustas med defibrillatorer.

Som ett första steg kommer X 2000 att utrustas med hjärtstartare under hösten. Moderna hjärtstartare är ett komplement till hjärt- och lungräddning och i det närmaste självinstruerande.
Apparaten ”säger själv ifrån” om användaren inte gör rätt. Det finns ingen risk att den används vid fel tillfälle och ombordanställda behöver alltså inte tveka ett använda den i en kritisk situation. Alla SJs ombordmedarbetare kommer inför installationen i tågen att få en särskild utbildning i var den finns och hur den används.

SJ har valt en känd och beprövad leverantör. Efter installationen på X 2000 är avsikten att övriga tåg förses med hjärtstartare. Den exakta planen för införandet är ännu inte fastställd.