Följ SJ

Så förbereder sig SJ inför vintern

Nyhet   •   Okt 15, 2018 13:40 CEST

SJs Fredric Tylenius tycker att SJ har ett bra utgångsläge inför vintern tack vare ett gediget förberedelsearbete

Vintern står för dörren och på SJ har arbetet med förberedelser pågått för fullt under hösten. Extra fokus har lagts på att se till att fjolårets problem med hjulskador på fordonen inte ska upprepas. 

Fredric Tylenius, ansvarig för vinterförberedelserna på  SJs Trafikledning, hur känns det inför vintern?

– Det känns bra. Jag känner mig trygg med att vi gjort ett gediget förberedelsearbete i år och har ett bra utgångsläge.

Vilka är de viktiga åtgärderna som gjorts för att förbereda oss inför vintern?

– Vi har jobbat hårt inom alla delar av SJ. Vi har till exempel sett till att fordonen är redo för vintern, testkört avisningsanläggningen och jobbat med trafikreduceringsplaner samt fört samtal med Trafikverket, som ansvarar för snöröjningen. Vi håller även på att uppdatera våra direktiv för Norrlandstrafiken, exempelvis hur trafiken anpassas efter olika temperaturer. Dessutom har vi haft extra fokus på fordonsunderhåll för att inte fjolårets problem ska upprepas.

Vilka är lärdomarna från fjolårets vinter?

– Den var ovanligt långvarig och pågick samtidigt över hela landet. Stora temperaturväxlingar innebar att vi fick problem med våra hjul. Bristen på svarvkapacitet, som behövs för att åtgärda hjulskador, ställde till det ytterligare för hela branschen. Därför har vi mycket större lager av reservhjul i år. Vi har även beställt mer underhållstid hos våra leverantörer och utökat öppettiderna på svarven.

Hur känsliga är egentligen tågen för vinterklimat?

– Tågen är egentligen ganska tåliga för vinterklimat, men en lång och snörik vinter ger stora påfrestningar på allt från hjul och strömavtagare till dörrar. Därför ska vi vara så väl förberedda som vi bara kan.

Varför drabbas fordonens hjul av krosskador vid stora temperaturväxlingar som under förra vintern?

– Hjulen är gjorda av stål, som är lite poröst och drar till sig fukt. När vi kör fordon mellan varma och kalla temperaturer får vi krosskador. När kylan slår till fryser fukten, när vi kommer in i värme blir det mer fukt och då orsakar vibrationer sprängningsskador på hjulen. De skadorna måste åtgärdas genom svarvning.

En fråga som ofta återkommer är: ”Hur svårt kan det vara – vi har ju vinter varje år!”.

– Vintern med snö och kyla innebär självklart utmaningar för SJ, våra fordon och för Trafikverket, som har ansvar för spår och snöröjning. Men man får inte glömma att tågen generellt går bra även under vinterhalvåret, även om situationer med extremt väder kan ställa till det. Det är också viktigt att komma ihåg att tågtrafiken nästan fördubblats på 20 år. Det är positivt i grunden, men ställer stora krav vintertid då fordonen ska avisas och underhållas.

Jul- och nyårshelgerna är stora reshelger – vad görs för att underlätta för resenärer vid eventuella trafikstörningar då?

Inför de restunga storhelgerna runt jul och nyår kommer vi att placera ut ersättningsbussar som står standby på strategiska platser för att kunna säkra ett gott kundomhändertagande även om vi skulle få det stökigt i trafiken.

Avslutningsvis – är vi bättre förberedda nu jämfört med samma tidpunkt i fjol?

– Ja, vi har gjort ett gediget förberedelsearbete i år och har lärt oss läxan från i fjol med brist på hjul och svarvkapacitet. Vi har också haft möten med Trafikverket, som blivit bättre på exempelvis snöröjning de senaste åren. Känslan är att även de är bra förberedda. Så vi har ett bra utgångsläge. Nu får vi se vad vintern bjuder på för utmaningar.