Följ SJ

Resor märkta med Bra Miljöval

Nyhet   •   Aug 26, 2013 09:00 CEST

Alla resor med SJs tåg i Sverige är miljömärkta med Bra Miljöval sedan 1994. Bra Miljöval är miljökrav ställda av Svenska Naturskyddsföreningen.

För oss är det en självklarhet att alla våra tåg drivs med energi som till 100 procent kommer från förnybar energi. Kraven för Bra Miljöval är hårda men inte omöjliga att nå. I stället blir kraven tuffare efter hand och vårt miljöarbete måste ständigt utvecklas och bli ännu bättre.

Energieffektivt resande med låga utsläpp

För att kunna märkas med Bra Miljöval ska en resa ge liten klimatpåverkan, vara energieffektiv och ge låga utsläpp. Kriterierna ställer krav både på utsläpp vid drift och utsläpp vid produktion av elen som används för att driva fordonen.