Gå direkt till innehåll
Ahmed Osman gör sin lokförarpraktik på SJ Götalandståg. Foto: Bodil Berqvist.
Ahmed Osman gör sin lokförarpraktik på SJ Götalandståg. Foto: Bodil Berqvist.

Nyhet -

Fler med utländsk bakgrund ska lockas att bli lokförare

Lokförarbristen i den svenska järnvägsbranschen kräver nya vägar för att locka fler att välja yrket. I höst tar SJ Götalandståg emot ett par lokförarelever med utländsk bakgrund, som under sin utbildning getts möjlighet att plugga extra mycket svenska. Följ Ahmed Osman under ett pass i förarhytten.

– Vi jobbar mycket aktivt med mångfald. Det är viktigt att fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund lockas att bli lokförare, och att vi som arbetsgivare ställer upp med praktikplatser. En ambitiös kille som Ahmed kan bli en förebild för andra som kommit till Sverige och ska välja yrkesväg, säger Aleksander Petrovski, koordinator för lokförarinstruktörerna, på SJ Götalandståg.

Från åkstationen i Göteborg ser man ner mot spåren på Göteborg Central. Där rullar regionaltåget mot Vänersborg ut med 32-årige Ahmed i lokförarhytten och med körlärare Alexander Weinfors vid hans sida. Under tre veckor av sin utbildning gör Ahmed praktik på SJ Götalandståg och efter honom kommer hans klasskamrat Abdirahman Said. Ahmed, ursprungligen från Eritrea, kom till Sverige och Boden för fyra år sedan. Vid en utbildningsdag för två år sedan blev han nyfiken på lokföraryrket.

– Jag fick höra att det var svårt att komma in, att bara tio procent klarar intagningstesterna. Jag har ju inte heller svenska som modersmål. Men jag tänkte att jag kan bli en av de tio procenten. Jag var så stolt över mig själv när jag blev antagen, säger Ahmed.

Lokförarutbildningen i Boden drivs av TCC, Transport Competence Center, Under 2017 fick TCC extra pengar av Bodens kommun för ett unikt integrationsprojekt. För att klara utbildningen behöver eleverna god svenska från start. Urvalstesterna har sedan anpassats rent språkligt för personer med annat modersmål än svenska. De sökande ska ges samma möjlighet, som de med svenska som modersmål, att möta de lokförarspecifika egenskapskrav som Transportstyrelsen ställer upp för att få bli lokförare. Under själva utbildningen pluggar Ahmed och hans två klasskamrater med utländsk bakgrund, järnvägssvenska. Ahmed läser även Svenska som andraspråk 1 under utbildningen. Det senare krävs för att få ut ett lokförarbevis.

– Första dagen i skolan fick jag ett häfte som heter Tågspråk. Då frågade jag min lärare: Är det här något annat språk än svenska? De första månaderna fick jag kämpa mycket med svenskan, men sen kom jag in i det ordentligt. Och jag har snälla klasskamrater och min svensklärare som hjälpt mig, förklarar Ahmed.

Han har tidigare under utbildningen gjort praktikveckor på Green Cargo i Boden, SJ i Luleå och SJ i Sundvall. Inför nästa praktikperiod tog TCC kontakt med SJ Götalandståg, som kör regional- och pendeltågen i Västra Götaland. Utbildningsföretaget motiverade kontakten med att SJ Götalandståg har väldigt gott rykte hos både elever och lokförarskolor.

Körläraren Alexander Weinfors på SJ Götalandståg instruerar Ahmed i förarhytten. Foto: Bodil Berqvist.

– Vi ska spegla samhället i stort och välkomnar mångfald bland alla kategorier av medarbetare. Därför var det självklart att ställa upp när TCC ställde frågan, säger lokförarinstruktörskoordinator Aleksander Petrovski,

Tillbaka på tåget har Ahmed och körlärare Alexander vänt i Vänersborg och rullar mot Göteborg. Alexander har varit lokförare i tio år. Nu sitter han lugn och tyst bakom Ahmed som koncentrerar sig på körningen. När de närmar sig Trollhättans station reser sig Alexander upp och ger tips om var Ahmed bäst stannar tåget vid plattformen.

– Jag har varit körlärare i fem år och gillar det. Jag får reflektera över mitt jobb på ett annat sätt och det är utvecklande att lära ut sin kunskap till andra, säger han.

Fast några minuter senare blir det mer dramatiskt. Tåget kommer in i en spänningslös sektion, men får samtidigt ett fel från tågskyddssystemet som gör att tåget bromsar automatiskt. Om tåget blir stående i den strömlösa sektionen kommer det att leda till förseningar på sträckan. Men Alexander guidar Ahmed lugnt och tydligt. De lyckas häva bromsningen och rullar in i en sektion med spänning i tråden igen. Resenärerna lär inte ha märkt någonting. Ahmed ringer in till fjärrklareraren på Trafikverket och rapporterar in ”balisfel med driftsbroms”. En halvtimme senare är tåget åter på Göteborg Central. Tågvärd Daniel Eklund tar en sväng in i lokförarhytten innan han hoppar ner på plattformen.

– Bra kört, väldigt snygga stopp, säger han till Ahmed.

Efter tre veckor i Göteborg väntar ytterligare utbildning i Boden inklusive två sista praktikplatser för Ahmed. Därefter kan han mycket väl tänka sig att flytta till Göteborg om han blir erbjuden jobb. För lokförare, det är redan hans drömjobb.

– På praktiken i Boden träffade jag en man som varit lokförare i 38 år och som aldrig drömt om att byta yrke. Det kanske bli likadant med mig, för kanske är det världens bästa jobb, säger Ahmed. 

SJ Götalandståg

har 300 lokförare, varav cirka 30 är körlärare. SJ Götalandståg tar emot 80 – 100 lokförarpraktikanter varje år.

TCC:s rekryteringsprojekt

Bodens kommun har tagit emot många nyanlända. Därför fick TCC – Transport Competence Center – extra pengar 2017 för att täcka kostnader för rekryteringsprocessen, planeringsfasen och själva integrationsprojektet för att locka fler med utländsk bakgrund att söka sig till lokföraryrket.

Transportstyrelsen kräver formella svenskkunskaper i form av gymnasiebetyg i svenska A, eller svenska som andraspråk 1, för att erhålla lokförarbevis. Man ställer dessutom krav på att man utan risk för missförstånd ska kunna genomföra säkerhetssamtal och kommunicera med andra funktioner. Eleverna bör alltså ha varit i Sverige ett tag, så att de hunnit skaffa sig tillräckliga kunskaper i svenska för att uppfylla kraven. Man måste dock kunna tillgodogöra sig lokförarutbildningen på 60 veckor. Dessutom får eleverna plugga järnvägssvenska under utbildningen.

Alla ändringar i urvalstesterna till utbildningen är godkända av Transportstyrelsen och möter till fullo deras krav.

Ämnen

Kontakter

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

Presskontakt Vardagar (08.00-16.00): 08-30 98 21 Övrig tid: 010-751 51 84
Peter Kraméus

Peter Kraméus

Presskontakt Tf. presschef 010-751 51 84
Marcus Fleetwood

Marcus Fleetwood

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Lina Edström

Lina Edström

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

SJ för Sverige framåt

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 6 600 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – SJ för Sverige framåt.