Om SJ

2 oktober 2015

SJ är ett reseföretag som ägs till 100 procent av svenska staten. Vi är omkring 5000 medarbetare som bidrar till att erbjuda ett effektivt och klimatsmart resande. SJ AB har dagligen 440 avgångar och trafikerar 660 stationer mellan Narvik och Köpenhamn. Till detta kommer ett stort antal avgångar i koncernens trafikdrivande dotterbolag. Målet är att SJ ska vara en hållbar och marknadsledande tågoperatör i Sverige.

 

SJs vision: Ett SJ att lita på och längta till.

SJs affärsidé: SJ ska erbjuda marknadens mest kundnära och hållbara resande i egen regi och i samarbete med andra. Det innebär att vi ska vara bäst på att tillgodose kundernas behov och att socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar ska gå hand i hand genom hela vår verksamhet.

Värdeord: Pålitligt, Enkelt, Mänskligt och Härligt.

SJs strategiska mål: SJs strategiska mål är att vara en hållbar tågoperatör i Sverige. SJ ska vara marknadsledande och kundernas förstahandsval. Vidare ska SJ leva upp till ägarnas krav på avkastning och drivas i enlighet med ett hållbart företagande.