Kontaktinformation

Köp av resa och kundservice
För frågor till kundservice och köp av resa: 0771–75 75 75

Behöver du personlig hjälp med din resa är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon.

Se telefonnummer och öppettider

 

SJ Pressavdelning

För mediefrågor kontakta SJs presstjänst: 010–751 51 84. Observera att numret endast är för journalister.
Ordinare presstjänst svarar vardagar kl 8–16, övrig tid bemannas numret av pressjouren som svarar på frågor om aktuellt trafikläge.

Pressavdelningen nås även på press@sj.se

Förfrågan om film- eller fototillstånd

Om du vill filma eller fotografera ombord på SJs tåg eller i resebutiker behöver du ansöka om tillstånd. För att kunna ta ställning behöver vi få din förfrågan om film- eller fototillstånd med bakgrundsfakta och underlag cirka två veckor innan önskat inspelningsdatum/fotografering.

Länk till formulär för ansökan (sj.se)

 

Filmning och fotografering på stationernas allmänna ytor och perronger

  • Tillstånd att filma/fotografera på stationernas allmänna ytor söks hos Jernhusen.
  • Tillstånd att filma/fotografera på perrong söks hos Trafikverket.  

 

SJs huvudkontor
Växel: 010–751 60 00
Postadress: SJ AB, 105 50 Stockholm
Besöksadress: Vasagatan 10, Stockholm

 

Järnvägsfrågor
För mediefrågor om banornas farbarhet, status på kontaktledningar och signaler hänvisar vi till Trafikverkets pressjour på tel 0771–31 15 00 eller presstjanst@trafikverket.se

För mediefrågor om järnvägsstationer, underhållsdepåer och godsterminaler hänvisar vi till Jernhusens presstalesperson: 0734-39 26 21

 

In English

For cancellation and traffic info +46771–75 75 75 (Monday-Sunday 6 AM-12 PM)

For purchase and custumer service +46771–75 75 75 (Monday-Friday 8 AM-5 PM)