Följ SJ

SJ tar marknadsandelar från flyget

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2015 11:22 CEST

Under årets tre första månader förbättrades SJs rörelseresultat med 203 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 105 MSEK (-98). Den faktiska förbättringen av resultatet var 64 MSEK, då samma period föregående år påverkades negativt av omstruktureringskostnader på 126 MSEK och första kvartalet 2015 påverkades positivt av en upplösning av en reserv på 13 MSEK.

Nettoomsättningen för kvartalet ligger i linje med föregående år och uppgick till 2 223 MSEK (2 225) och resultatet förbättrades och uppgick till 81 MSEK (-66).

SJ vinnare på storstadslinjer

– Det är glädjande att vi inleder året där vi slutade, med en fortsatt stark tillväxt och ökade marknadsandelar jämfört med inrikesflyget. Resultatet visar tydligt att vi utvecklar verksamheten i rätt riktning och blivit än mer konkurrenskraftiga, säger Crister Fritzson, SJs vd.

Ett fortsatt fokus på prisvärda resor och kortare restid har lett till att SJ tagit marknadsandelar från inrikesflyget på storstadslinjerna. Bara under mars månad ökade affärsresandet på sträckan Stockholm-Göteborg med 11 procent. Även mellan Stockholm-Malmö/Köpenhamn har tågresandet ökat och under januari till mars har antalet nattågsresenärer ökat med 55 procent.

– SJs starka utveckling på storstadslinjerna visar på ett trendbrott gentemot flyget. Fler har nu insett värdet av att välja det mest miljöriktiga transportalternativet, säger Crister Fritzson, SJs vd.

Punktligheten är A och O

– Punktligheten är A och O och vi fortsätter att fokusera på att förbättra våra rutiner till exempel på Västra stambanan och Värmlandsbanan för att i högre grad kunna prioritera försenade tåg. Ett arbete som vi successivt kommer att kunna dra nytta av på alla våra linjer, säger Crister Fritzson, SJs vd.

Under mars hade vi trafikstörningar som tyvärr påverkade våra kunder. Trots det var punktligheten under kvartalet för SJs fjärrtåg 84 procent (84) och för SJs regionaltåg 89 procent (90), vilket är i linje med samma period föregående år.

Delårsperiod januari-mars 2015

Nettoomsättningen uppgick till 2 223 MSEK (2 225)

Rörelseresultatet ökade med 207 procent till 105 MSEK (-98)

Periodens resultat ökade med 220 procent och uppgick till 81 MSEK (-66)

Nettoskuldsättningsgraden uppgick till – 0,12 (-0,07)*

Avkastning på operativt kapital uppgick till 15,7 procent (11,5)**

Sjukfrånvaron uppgick till 6,3 procent (5,7)**

Nöjd kundindex, NKI för kvartalet uppgick till 66 (63)***

Punktlighet fjärrtåg rullande 12 uppgick till 82 procent (81)**

Punktlighet regionaltåg rullande tolv uppgick till 89 procent (89)**

* Helåret 2014

** Rullande tolv månader

*** Helåret 2014

SJs vd Crister Fritzson och ekonomidirektör Carina Wång nås via SJs Presstjänst på 010-751 51 84.

Varje dag reser 85 000 kunder med SJ AB och 5 000 medarbetare verkar för att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ kör dagligen 1 450 avgångar, varav cirka 440 i egen regi och ytterligare cirka 1 030 avgångar i upphandlad trafik. SJ trafikerar 160 stationer mellan Köpenhamn och Narvik. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2014 omsatte SJ 9 miljarder kronor.

För pressbilder, reportage och nyheter besök SJ Nyhetsrum på nyhetsrum.sj.se.

Bifogade filer

PDF-dokument