Följ SJ

Nytt avtal ger SJ förtroendet att driva Mälardalstrafiken

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2016 12:02 CEST

Mälardalens samverkansbolag MÄLAB ger SJ förtroendet för regionaltrafiken i ett fyraårigt trafikavtal. Perioden för det nya avtalet börjar den 11 december 2016 och omfattar fyra linjer i regionen. Det är ett utvidgat avtal som innebär stora satsningar med successiva trafikökningar fram till 2020.

– Vi är väldigt stolta och glada över att få MÄLAB:s förtroende att driva dessa linjer inom den viktiga Mälardalstrafiken. Vi har kört trafiken i regionen i väldigt många år och den är en betydande del av SJs verksamhet, säger SJs VD Crister Fritzson.

Avtalet avser följande fyra linjer:

  • Örebro – Eskilstuna – Stockholm (Uppsala), ”Svealandsbanan”
  • Norrköping – Nyköping – Stockholm, ”Nyköpingsbanan”
  • Hallsberg – Katrineholm – Stockholm, ”Sörmlandspilen”
  • Linköping – Norrköping – Eskilstuna – Västerås – Sala, ”UVEN”

Stora satsningar i det nya avtalet
Den första utökningen av trafiken sker redan från december i år och nästa steg tas linjevis under 2018-2019. Att utökningen görs i flera steg beror på att satsningen är så stor att det tar tid att få fram de tåg som behövs. Nya tåg är beställda av MÄLAB och beräknas levereras 2018, till dess nyttjas SJs egna tåg. Trafikökningen är också beroende av att viss infrastruktur byggts ut, exempelvis Citybanan och dubbelspårsutbyggnaden mellan Strängnäs och Härad.

Sammantaget är det en omfattande satsning som de regionalt kollektivtrafikansvariga i Mälardalen har beslutat om för att förbättra regionaltågstrafiken och nu säkerställs också en tillförlitlig övergång:

– Från MÄLAB är vi mycket nöjda med detta trafikavtal, som kommer att möjliggöra en säker övergång från den nuvarande till den nya trafiken och exempelvis minimera risken för trafikstörningar i samband med att de nya fordonen tas i drift, säger Mårten Levin VD för MÄLAB.

Utöver de fyra upphandlade linjerna kör SJ ytterligare tre linjer i Mälardalen: Örebro – Västerås – Stockholm, Uppsala – Stockholm och Linköping – Stockholm – Gävle. Dessa körs på kommersiell basis och även där sker en trafikökning.

– SJs ambition att succesivt utöka trafiken fortsätter genom ytterligare avgångar på flera linjer, samt direkttåg både som morgon- och kvällsavgångar till och från Ludvika och Fagersta, säger Crister Fritzson.

Han avslutar:

– Dessutom underlättar vi resandet på lördagar mellan Västerås och Stockholm genom att utöka till timmestrafik från morgon till kväll.

För mer information vänligen kontakta SJs pressavdelning på: 010-751 51 84 eller press@sj.se

Varje dag reser 85 000 kunder med SJ AB och 4 200 medarbetare verkar för att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ AB kör dagligen 440 avgångar och trafikerar 160 stationer mellan Köpenhamn och Narvik. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2015 omsatte SJ 9 miljarder kronor.

För pressbilder, reportage och nyheter besök SJ Nyhetsrum på nyhetsrum.sj.se.