Följ SJ

SJ förtydligar om förseningsinformation

Nyhet   •   Jul 12, 2011 12:08 CEST

Efter att TT tagit en del av innehållet i en artikeln i Göteborgs-Posten vill SJ förtydliga den policy vi har kring trafikinformation till våra resenärer. 

SJ mörkar inte förseningsinformation. Våra resenärer har olika behov och intresse av information beroende på om resenären befinner sig ombord på ett tåg eller väntar på ett tåg på en station. De två olika behoven har framkommit i de resenärsundersökningar som genomförts där våra kunder framfört sina önskemål kring den informationen som förmedlas vid tågförseningar.  För att förbättra informationen till resenärerna har SJ tillsammans med Trafikverket kommit fram till att det viktigaste är att Trafikverket tar fram tillförlitliga prognoser för avgångs/ankomsttiderna samtidigt som SJ förbättrar information ombord på tågen.

Därför har SJ tillsammans med Trafikverket tagit ett beslut på att Trafikverket inte anger orsaken till förseningen när man skyltar och gör utrop på stationerna. Trafikverket ska vid utrop och skyltning istället ange ”försening” eller ”inställt tåg” som orsak när det är avvikelser i tågtrafiken. Det är samma princip som gäller på flygplatser.

SJ vill att Trafikverket ska fokusera på att få en fram en korrekt beräknad ankomst- och avgångstid istället för att fokusera på orsaken när man informerar via utrop och skyltning på stationerna. Resenärerna blir självklart irriterade om avgångstiden flyttas fram 5 eller 10 minuter i taget om/när den verkliga avgångstiden kommer att bli en helt annan. Resenärerna har rätt att få veta hur lång tid dom har på sig för att kunna använda väntetiden eller planera om sin resa.

Ombord på tågen finns det ett större behov och intresse för att få reda på grundorsaken till förseningen. Därför lämnar vår personal ombord kontinuerligt information om orsaken till förseningen och vad konsekvenserna blir för den som till exempel ska byta och har anslutningar till andra förbindelser. Ombord på tågen har också resenärerna möjlighet att kunna ställa frågor till personalen om det är något man undrar över.