Välkommen till SJs bildbank för press

Bilderna får endast användas i journalistiska sammanhang. Det finns ca. 45 olika tågbolag som trafikerar i Sverige och bilderna i bildbanken får enbart användas i pressammanhang som avser SJs verksamhet. Ange fotografens namn vid publicering. Bilderna får beskäras men inte ändras på annat sätt. Vid frågor kontakta presstjänsten dagtid 08-16 på 010-751 51 84 eller press@sj.se

 

Senaste foton och filmer (9)

Ulrika Dellby, styrelseledamot
Född 1966. Civilekonom. Styrelseledamot i SJ AB sedan 2014. Partner Fagerberg & Dellby. Styrelseledamot i Lifco AB (publ) samt Cybercom Group AB (publ) samt BIG BAG Group AB. Vice ordförande för Fastighetsaktiebolaget Norrporten (publ).
Mikael Stöhr, styrelseledamot
Född 1970. Jurist- respektive ekonomexamen. Styrelseledamot i SJ AB sedan 2014. VD, koncernchef och CEO för Coor Service Management AB.
Siv Svensson, styrelseledamot
Född 1957. Examen i internationell ekonomi. Styrelseledamot i SJ AB sedan 2012. Styrelseledamot i Swedbank, Karolinska Sjukhuset, Allba AB, Inlandsinnovation AB och Forum Syd.
Per Hammarqvist, styrelseledamot
Född 1958. Trafikplanerare. Styrelseledamot i SJ AB sedan 2011. Ordförande i SACO-föreningen vid SJ. Ordförande i TJ-föreningen vid SJ.
Jan Sundlig, styrelseordförande
Född 1947. Sjökaptensexamen, högre företagsekonomisk utbildning. Styrelseordförande i SJ AB sedan 2011. Konsult och styrelsearbete. Styrelseordförande i Sjöfartsverket, Institutet för kvalitetsutveckling-SIQ och Jan Sundling i Ytterkvarn AB. Styrelseledamot i Corem Property Group AB och Adrito Logistics AB.
Erik Johannesson, styrelseledamot
Född 1957. Lokförare. Styrelseledamot i SJ AB sedan 2005. Ordförande i SEKO Förhandlingsorganisation SJ, styrelseledamot i SEKO klubb Väst.
Michael Thorén, styrelseledamot
Född 1969. Civilekonom. Styrelseledamot i SJ AB sedan 2012. Kansliråd i Näringsdepartementet. Styrelseledamot i Orio AB, Metria AB och Svevia AB.
Mikael Staffas, styrelseledamot
Född 1965. Civilingenjör och MBA. Styrelseledamot i SJ AB sedan 2013. Direktör Boliden Gruvor.
Hans Pilgaard, styrelseledamot
Född 1963. Lokförare. Styrelseledamot i SJ AB sedan 2012. Ordförande i ST-spårtrafik vid SJ AB, ledamot i ST-spårtrafiks avdelningsstyrelse.